Meny

Dela sidan på sociala medier

Protokoll från valnämnden 2018-03-27

Nämnd

 Valnämnden

Sammanträdesdatum

2018-03-27

Paragrafer

 1-13

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-09

Datum då anslaget tas ned

2018-03-30

Förvaringsplats för anslaget

 Kommunstyrelseförvaltningen

Sekreterare

Mari-Louise Dunert