Meny

Dela sidan på sociala medier

Protokoll från socialnämndens sammanträde 2018-03-27

Nämnd

 Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-03-27

Paragrafer

§§ 43-57 (allmänna ärenden) + §§ 58-62 (sekretessärenden)

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-05

Datum då anslaget tas ned

2018-04-26

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen

Sekreterare

Anne-Marie Mattsson