Meny

Dela sidan på sociala medier

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2018-04-03

Nämnd

 Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-04-03

Paragrafer

 §§ 41-53 (sekretessärenden) + §§ 54-56 (allmänna ärenden)

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-05

Datum då anslaget tas ned

2018-04-26

Förvaringsplats för anslaget

 Kommunstyrelseförvaltningen

Sekreterare

 Anne-Marie Mattsson