Meny

Dela sidan på sociala medier

Protokoll från utbildningsnämnden
2018-03-27

Nämnd

 Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-03-27

Paragrafer

 17-27

Datum då anslaget sätts upp

202018-04-03

Datum då anslaget tas ned

2018-04-24

Förvaringsplats för anslaget

 Kommunstyrelseförvaltningen