Meny

Dela sidan på sociala medier

Protokoll IT-nämnden 2018-03-26

Nämnd

 IT-nämnden

Sammanträdesdatum

2018-03-26

Paragrafer

 3, 4

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-27

Datum då anslaget tas ned

2018-04-17

Förvaringsplats för anslaget

 Kommunstyrelseförvaltningen