Meny

Dela sidan på sociala medier

Protokoll från Byggnadsnämnden
218-03-26

Nämnd

 Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-03-26

Paragrafer

 19, 20, 24

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-26

Datum då anslaget tas ned

2018-04-16

Förvaringsplats för anslaget

 Kommunstyrelseförvaltningen