Meny

Dela sidan på sociala medier

Protokoll från socialnämndens sammanträde 2018-02-27

Nämnd

 Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-27

Paragrafer

 §§ 19 - 37 + §§ 38 - 41 (sekretessärenden)

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-14

Datum då anslaget tas ned

2018-04-04

Förvaringsplats för anslaget

 Kommunstyrelseförvaltningen

Sekreterare

 Anne-Marie Mattsson