Meny

Dela sidan på sociala medier

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2018-03-06

Nämnd

 Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-03-06

Paragrafer

 28-35 (sekretessärenden) + 36-37

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-14

Datum då anslaget tas ned

2018-04-04

Förvaringsplats för anslaget

 Kommunstyrelseförvaltningen