Meny

Dela sidan på sociala medier

Protokoll från utbildningsnämnden 2018-03-01

Nämnd

 Utbildningsnämnd

Sammanträdesdatum

2018-03-01

Paragrafer

 11-16

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-06

Datum då anslaget tas ned

2018-03-27

Förvaringsplats för anslaget

 Kommunstyrelseförvaltningen