Meny

Dela sidan på sociala medier

Protokoll från kommunstyrelsen 2018-02-28

Nämnd

 Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-02-28

Paragrafer

 19-29

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-05

Datum då anslaget tas ned

2018-03-24

Förvaringsplats för anslaget

 Kommunstyrelseförvaltningen

Sekreterare

Mari-Louise Dunert