Meny

Dela sidan på sociala medier

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2018-02-06

Nämnd

 Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-02-06

Paragrafer

 7 - 21 (sekretessärenden)

22-25 (allmänna ärenden)

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-07

Datum då anslaget tas ned

2018-02-28

Förvaringsplats för anslaget

Kommunstyrelseförvaltningen

Sekreterare

 Anne-Marie Mattsson