Meny

Dela sidan på sociala medier

Protokoll från utbildningsnämnden
2018-01-24

Nämnd

 Utbildningsnämnd

Sammanträdesdatum

2018-01-24

Paragrafer

 1-10

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-01

Datum då anslaget tas ned

2018-02-22

Förvaringsplats för anslaget

 Kommunstyrelseförvaltningen