Meny

Dela sidan på sociala medier

Protokoll från socialnämnden 2018-01-23

Nämnd

 Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-01-23

Paragrafer

 4-18

Datum då anslaget sätts upp

2018-01-30

Datum då anslaget tas ned

2018-02-20

Förvaringsplats för anslaget

 Kommunstyrelseförvaltningen