Meny

Dela sidan på sociala medier

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2018-01-09

Nämnd

 Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-01-09

Paragrafer

 4-6

Datum då anslaget sätts upp

2018-01-12

Datum då anslaget tas ned

2018-02-02

Förvaringsplats för anslaget

 Kommunstyrelseförvaltningen