Meny

Dela sidan på sociala medier

Ekonomi och budget

Lysekils kommuns budget är en plan över ett års intäkter och kostnader.
Den utgör ett viktigt verktyg och styrinstrument för att hushålla med kommunens begränsade resurser. I budgeten pekas kommunens viktigaste utvecklingsområden ut.

Budgeten för 2018 med nämndernas ramar samt investeringsbudgetram beslutades av kommunfullmäktige den 21 juni 2017.

Utvecklingsområden och mål

 • Barn och unga är vår framtid
 • Vi utvecklas genom lärande
 • Maritima Lysekil är en kraft att räkna med
 • Kom och upplev Lysekil och vår unika livsmiljö
 • Vi tar ansvar för miljön

Läs mer om inriktning och mål kopplat till utvecklingsområdena i länken nedan Budget 2018

Budget 2018

Så här ser budgeten för 2018 ut:

 • Budgeterat resultat 2018 på 14,1 mnkr.
 • Investeringsbudgetram 2018 på 47,0 mnkr.
 • Planerade resultat 2019-2020 på 2,0 procent respektive 2,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Nämndramar 2018

Så här ser nämndramarna (kommunbidrag) för 2018 ut:  

 • Kommunstyrelsen 106,550 mnkr.
 • IT-nämnden 2,250 mnkr.
 • Lönenämnden 3,130 mnkr.
 • Miljönämnden 2,250 mnkr.
 • Byggnadsnämnden 5,811 mnkr.
 • Utbildningsnämnden 333,008 mnkr.
 • Socialnämnden 357,718 mnkr.