Meny

Dela sidan på sociala medier

Ekonomi och budget

Lysekils kommuns budget är en plan över ett års intäkter och kostnader.
Den utgör ett viktigt verktyg och styrinstrument för att hushålla med kommunens begränsade resurser. I budgeten pekas kommunens viktigaste utvecklingsområden ut.

Budgeten för 2017 med nämndernas ramar samt investeringsbudgetram beslutades av kommunfullmäktige den 22 juni 2016.

Utvecklingsområden och mål

 • Barn och unga är vår framtid
 • Vi utvecklas genom lärande
 • Maritima Lysekil är en kraft att räkna med
 • Kom och upplev Lysekil och vår unika livsmiljö
 • Vi tar ansvar för miljön

Läs mer om inriktning och mål kopplat till utvecklingsområdena i länken nedan Budget 2017

Budget 2017

Så här ser budgeten för 2017 ut:

 • Budgeterat resultat 2017 på 17,3 mnkr.
 • Investeringsbudgetram 2017 på 60,0 mnkr.
 • Planerade resultat 2018-2019 på 2,0 procent respektive 2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Nämndramar 2017

Så här ser nämndramarna (kommunbidrag) för 2017 ut:  

 • Kommunstyrelsen 103,5 mnkr.
 • IT-nämnden 2,3 mnkr.
 • Lönenämnden 3,2 mnkr.
 • Miljönämnden 2,3 mnkr.
 • Byggnadsnämnden 4,5 mnkr.
 • Utbildningsnämnden 328,5 mnkr.
 • Socialnämnden 351,7 mnkr.