Bo och bygga i Lysekil


Samhällsbyggnadsförvaltningen

-arbetar med många frågor som berör dig som bor och verkar i Lysekil, bl a översiktlig planering och detaljplanering, markförsäljning, arrenden och exploatering, bygglovöppnas i nytt fönster, trafik och parkering, naturvård samt miljö och hälsa.

Vi är också beställare av teknisk verksamhet som utförs av Leva i Lysekil AB inom områdena gata, park, VA, offentlig belysning m m. Renhållningen utförs av Rambo AB.
  

Aktuellt på Samhällsbyggnadsförvaltningen

Nedan ser du detaljplaner som är ute på programsamråd, samråd eller granskning. Du hittar även information om pågående strategisk planering.

Grönstrukturplan

VA-plan

Grönstrukturplan
VA-plan
Utsiktsberget

Kontakt

Länkar

Boendestrategi del 1
Föp Åbyfjorden
© Lysekils kommun
453 80 Lysekil
Telefon växel: 0523-61 30 00
E-post: registrator@lysekil.se
Sidansvarig: Lysekils kommun