Meny

Dela sidan på sociala medier

T4 fjärde året på Teknikprogrammet

Bild på driftoperatörer

Har du läst teknikprogrammet på gymnasiet? Då kan du läsa ett extra påbyggnadsår och utbilda dig till gymnasieingenjör. Utbildningen blandar undervisning i skolan med arbetsplatsförlagt lärande och ger goda möjligheter till jobb direkt.

En ingenjör är utbildad för att lösa problem. Vad en gymnasieingenjör jobbar med kan skilja sig åt mellan de olika branscherna och utvecklas över tid, men några av de jobb som kan vara aktuella är projektledare, produktionstekniker, designer eller arbetsledare. På Gullmarsgymnasiet erbjuder vi inriktningen Produktionsteknik.

Se filmen om Produktionstekniklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gymnasieingenjör

Under studietiden varvas arbete i skolan och arbetsplatsförlagt lärande. Alla elever läser kursen Gymnasieingenjören i praktiken och gör ett examensarbete. Minst 10 veckors arbetsplatsförlagt lärande (apl) ingår i det fjärde året.

Även elever som senare vill läsa en teknisk högskoleutbildning har nytta av att gå det fjärde året då det också ger praktiska kunskaper som gör det lättare att klara en högre utbildning.

Samarbete mellan skola och näringsliv

Utbildningen sker i samarbete mellan skolan och näringslivet. Eleverna ska få möjlighet att utveckla ingenjörsmässiga färdigheter bland annat med hjälp av den internationellt erkända CDIO-modellen där eleverna får tänka ut lösningar på faktiska problem, skapa en lösning, genomföra och sedan förvalta lösningen.

Ett lokalt programråd är kopplat till utbildningen för att se till att utbildningen är relevant och leder till kompetenser som arbetsmarknaden vill ha.

Behörighet

En elev är behörig att söka det fjärde året om hon eller han har läst teknikprogrammet eller har en likvärdig utbildning. Från och med höstteminen 2018 är också vissa karaktärsämneskurser ett förkunskapskrav. Det är möjligt att göra ett studieuppehåll innan det fjärde året. Eleven måste däremot börja på utbildningen senast det kalenderår då hon eller han fyller 22 år.

T4 utbildningen kommer att starta augusti 2018

Kurser och poäng

Gymnasieingenjören i praktiken - 200 p
Produktionsfilosofi - 100 p
Vatten- och processkemi - 100 p
Industritekniska processer 2 - 100 p
Mät- och styrteknik - 100 p
Processmätteknik 2 - 100 p
Processreglering - 100 p
Examensarbete - 100 p