Meny

Dela sidan på sociala medier

Vård- och omsorgsprogrammet

Bild på undersköterskor

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen.

Vård- och omsorgsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att att studera vidare på högskolan till exempelvis sjuksköterska..

Det här lär du dig på programmet

Du lär dig om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik och psykologi. Du lär dig om människors olika behov och förstår vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Du lär dig att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt. På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Arbetsformer

På programmet tränar du dig i att utföra arbetsuppgifter som krävs i yrkeslivet, till exempel hjälp med personlig vård, medicintekniska uppgifter, hushållsuppgifter och administrativa och sociala uppgifter.

Lärlingsutbildning

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

UNDER ÅR 1 läser du dina gymnasiegemensamma ämnen tillsammans med Samhällsvetenskapsprogrammet eller Ekonomiprogrammet. År 2 och 3 läser du lärling vård- och omsorg och halva din studietid kommer du vara ute på en lärlingsplats och lära dig allt du behöver om vård och omsorg.


Kurser och poäng

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5, 100 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100 p

Programgemensamma ämnen

Hälsopedagogik, 100 p
Medicin 1, 150 p
Etik och människans livsvillkor, 100 p
Psykiatri 1, 100 p
Psykologi 1, 50 p
Samhällskunskap 1a2, 50 p
Specialpedagogik 1, 100 p
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
Vård- och omsorgsarbete 1, 200 p
Vård- och omsorgsarbete 2, 150 p

Programfördjupning
Specialpedagogik 2, 100 p
Hemsjukvård, 100 p
Akutsjukvård, 200 p
Historia 1a2, 50 p
Naturkunskap 1a2, 50 p

Individuellt val - 200 p

Gymnasiearbete - 100 p