Meny

Dela sidan på sociala medier

Samhällsvetenskapsprogrammet

Elever i studiehallen tittar på en dator

Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till elever som är intresserade av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område.

Vårt program kännetecknas av närheten mellan lärare och elev. Vi är lyhörda för dina åsikter och behov och möjligheten till elevinflytande är stort. Trygghetsfaktorn är hög och den goda stämningen är något våra elever uppskattar. Många av våra tidigare elever studerar vidare på universitet. Gemensamt för dem är att de tycker att tiden hos oss gett dem en bra grund att stå på och gjort dem redo för fortsatta studier. Bättre betyg kan vi inte få. Programmet passar dig som är intresserad av Samhällsorienterande ämnen, t.ex. historia och samhällskunskap. Du gillar att se saker ur olika perspektiv och att uttrycka dina åsikter. Att du tar eget ansvar för dina studier är en självklarhet. Du lär dig om kommunikation och om hur åsikter och värderingar uppkommer. Du får även lära dig hur olika faktorer påverkar möjligheterna att bygga ett hållbart samhälle.

Kurser och poäng

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5, 100 p
Engelska 6, 100 p
Historia 1b, 100 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1b, 100 p
Matematik 2b, 100 p
Naturkunskap 1b, 100 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1b, 100 p
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100 p
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen

Psykologi 1, 50 p
Filosofi, 50 p
Moderna språk, 200 p

Inriktningar

Betendevetenskap
Ledarskap och organisation, 100 p
Kommunikation, 100 p
Psykologi 2a, 50 p
Samhällskunskap 2, 100 p
Sociologi, 100 p
Engelska 7/Internationella relationer, 100 p
Humanistisk och vetenskaplig specialisering, 100 p
Retorik, 100 p

Medier, information och kommunikation
Journalistik, reklam och information 1, 100 p
Medieproduktion 1, 100 p
Medier, samhälle och kommunikation 1, 100 p
Psykologi 2a, 50 p
Engelska 7/Internationella relationer, 100 p
Humanistisk och vetenskaplig specialisering, 100 p
Samhällskunskap 2, 100 p
Retorik, 100 p

Samhällsvetenskap
Geografi 1, 100 p
Historia 2a, 100 p
Religionskunskap 2, 50 p
Samhällskunskap 2, 100 p
Samhällskunskap 3, 100 p
Engelska 7/Internationella relationer, 100 p
Humanistisk och vetenskaplig specialisering, 100 p
Retorik, 100 p

Särskild variant med musik (kan kombineras med valfri inriktning)
Instrument eller sång 1, 100 p
Musikproduktion 1, 100 p
Ensemble 1, 100 p

Ersätter
Engelska 7 / Internationella relationer, 100 p
Humanistisk och vetenskaplig specialisering, 100 p
Retorik, 100 p

Individuellt val - 200 p

Gymnasiearbete - 100 p