Meny

Dela sidan på sociala medier

Naturvetenskapsprogrammet

Elever på brygga

Naturvetenskapsprogrammet är ett program som ger en bred högskoleförberedelse. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik och teknik men programmet förbereder också för fortsatta studier inom andra vetenskapliga områden.

Väljer man Naturvetenskapsprogrammet så har man sedan alla möjligheter att studera vidare inom universitet och högskola, man kan egentligen bli vad som helst!

Ambitioner, sammanhållning och studiero

Programmet passar dig som har ambitioner och det underlättar helt klart om man
gillar matte och har spetsat in sig på att plugga vidare. Vi har bra lärare och vårt program kännetecknas av en stark arbetsro. Vi hjälps åt och ger varandra de bästa möjligheter att lyckas med studierna. Vi varierar våra arbetsmetoder och har en bra mix av fördjupningsuppgifter, grupparbeten, redovisningar, drama, film, skriftliga inlämningar, labbar, prov, diskussioner, drama, exkursioner och studiebesök.

På vårt program har vi en stark sammanhållning, Man får snabbt och lätt en stor gemenskap och trots olika personligheter så drar man åt samma håll genom gemensamma intressen och ambitioner. Vi är oftast också en jämn mix av killar och tjejer, vilket säkert också bidrar till den sköna stämningen. På vårt program har vi roligt ihop och här hittar man vänner för livet.


Kurser och poäng

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5, 100 p
Engelska 6, 100 p
Historia 1b, 100 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1c, 100 p
Matematik 2c, 100 p
Matematik 3c, 100 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1b, 100 p
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100 p
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3, 100 p

Programgemensamma ämnen

Biologi 1, 100 p
Fysik 1, 150 p
Kemi 1, 100 p
Moderna språk, 100 p

Inriktningar

Naturvetenskap

Biologi 2, 100 p
Fysik 2, 100 p
Kemi 2, 100 p
Matematik 4, 100 p

Programfördjupning Naturvetenskap
Matematik 5 / Naturvetenskaplig specialisering, 100 p
Programmering, 100 p

Naturvetenskap och samhälle

Geografi 1, 100 p
Samhällskunskap 2, 100 p
Biologi 2, 100 p

Programfördjupning Naturvetenskap och samhälle
Matematik 4 / Psykologi 1 och Psykologi 2a, 100 p
Naturvetenskaplig specialisering, 100 p
Programmering, 100 p

Särskild variant med musik

(kan kombineras med valfri inriktning)

Programfördjupning Musik
Instrument eller sång 1, 100 p
Musikproduktion 1, 100 p
Ensemble 1, 100 p

Ersätter
Naturvetenskaplig specialisering, 100 p
Programmering, 100 p

Individuellt val - 200 p

Gymnasiearbete - 100 p