Meny

Dela sidan på sociala medier

Ordningsregler

Ordningsregler för Campus Väst

I vår skolplan står det: ”Grundläggande demokratiska, etiska och moraliska värden och värderingar skall prägla den dagliga verksamheten och visar sig genom ömsesidig respekt för varandra och ett ansvarstagande för vår miljö. Detta innebär en skola fri från främlingsfientlighet, mobbning och andra trakasserier”.

Det är viktigt att vi tillsammans utifrån dessa grundläggande värderingar skapar en god arbetsmiljö som bygger på ömsesidig respekt och hänsyn. Campus Väst är en arbetsplats för elever, lärare och övrig personal.

På vår arbetsplats har vi följande ordningsregler:

  1. Mat och dryck skall intas i skolmatsal, personalrum, uppehållsrummen och cafeterian. Ej på lektioner eller i studiehallen.
  2. Det är var och ens ansvar att komma i tid till lektionerna och vara väl förberedd.
  3. Var aktsam om våra lokaler. Plocka bort efter dig, låt inget skräp ligga kvar.
  4. I skolans lokaler får inga obehöriga vistas.
  5. Rökning är förbjudet på skolans område.

Ovanstående regler är fastställda av skolledningen efter samråd med elever och personal