Meny

Dela sidan på sociala medier

Blå översiktsplan

Vilket Bohuslän vill vi lämna över till våra barn?

Det är många intressen som konkurrerar om havet som resurs. Därför behövs ett gemensamt förhållningssätt som långsiktigt både skyddar och utvecklar livet på, i och vid havet i norra Bohuslän. Det är anledningen till att kommunerna i norra Bohuslän tar fram Blå översiktsplan och Maritim näringslivsstrategi tillsammans.

Att beskriva de olika intressenternas förväntningar med konsekvensanalyser baserade på god kunskap om havet är en viktig del av arbetet. Arbetet hakar i nationella och regionala strategier bland annat Västra Götalands strategi för maritima klustret.

Gemensam plan

De fyra kommunerna i norra Bohuslän - Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil - har nu tagit
fram ett förslag till en gemensam plan för hur hav och kust bör utvecklas.

Planen har våren 2017 varit ute på samråd till allmänhet, företag och föreningar som bjudits in för att tycka till om förslaget.