Meny

Dela sidan på sociala medier

Lyse

Pågående detaljplaner

Norra Skalhamn

Nuläge

Planarbetet är vilande.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med arkitekt Måns Hagberg utarbetat ett förslag till rubricerad detaljplan, upprättad 2011-07-07. Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggande av bostäder inom del av fastigheten Lyse 1:2 och Lyse 1:57 i anslutning till samhället Skalhamn, Lysekils kommun. Planen föreslår sammanlagt drygt 30 enfamiljshus med möjlighet till inslag av gruppbyggda småhus, kedjehus eller radhus.

Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden 18 juli – 30 augusti 2011.

Planhandlingar

Sävens camping, Skalhamn

Bakgrund

På fastigheterna 1:3 och en arrenderad del av fastighet Lyse 1:27 står det ca 80 husvagnar, varav 75 är fasta platser och resterande fem hyrs ut säsongsvis. Sökande vill med en detaljplan få riktlinjer för husvagnarnas placering, grad av privatisering, samt i planen införa bygglovsbefriade åtgärder. På så vis slipper varje enskild vagn skicka in en egen ansökan om bygglov och alla får de samma förutsättningarna för uppställningsplats.