Meny

Dela sidan på sociala medier

Träd på kommunal mark

Foto på trädkrona med mörkgröna löv och ljusgröna ekollon.

Lysekils kommun ansvarar för träden på den kommunala park- och naturmarken. Det innebär att privatpersoner inte får lov att fälla träd eller röja sly på kommunal mark.

Träden i vår kommun engagerar på flera olika sätt och ses ofta som positiva inslag i vår boendemiljö. Men ibland kan träden upplevas som störande eller skymma utsikten.

Då är det viktigt att komma ihåg att privatpersoner inte får fälla träd eller röja sly på kommunal mark.

Olovlig nedtagning av träd på kommunal mark polisanmäls alltid och personen ifråga kan bli ersättningsskyldig.

Träden har en viktig roll och funktion

Lysekils kommun ansvarar för och genomför kontinuerlig översyn av kommunens träd
i park- och naturmark.

Eftersom träden har en så viktigt roll och funktion i vår kommun är vi försiktiga med att ta ned träd.

Då tar vi ned träd:

 • Trädet har nedsatt kondition och anses farligt och kan inte säkras genom beskärning.
 • Trädet har en varaktig sjukdom eller angrepp av exempelvis svamp som medför
  smittorisk.
 • Trädet gallras bort för att gynna omgivande träds utveckling.
 • Trädet tas bort för att föryngra beståndet.
 • Trädet står för nära ledningsgator eller järnvägar.


Då tar vi inte ned träd:

 • Trädet skymmer utsikten.
 • Trädet skuggar en tomt eller ett bostadshus.
 • Trädet tappar löv, barr eller frön på privat mark eller tomt.
 • Trädet orsakar en försämrad tillväxt på privat mark eller tomt.
 • Trädet stör parabolantenner eller annan teknisk utrustning.

Överenskommelse

Undantag för att röja mindre sly (aldrig träd) kan göras om man har en överenskommelse med medarbetarna på avdelningen för Mark och Gata i Lysekils kommun.

Har man kommit överens med Mark och Gata så får man bara använda sig av manuella redskap såsom sekatör eller grensax. Detta eftersom vi på kommunen har arbetsmiljöansvaret och inte kan stå ansvarig om en privatperson skadar sig vid arbete med exempelvis röjsåg eller motorsåg.

Så felanmäler du träd

Du hjälper oss att hålla kommunens parker och naturområden säkra genom att felanmäla träd som ser ut att må dåligt eller upplevs som farliga.

Du kan kontakta det kommunala bolaget Leva i Lysekil AB eller använda appen FixaMinGata.