Invånare
Publicerad: 2015-04-13

Lysekils kommuns byggnadspris 2015

Nu drar nomineringsprocessen igång för Lysekils kommuns byggnadspris, som delas ut för andra gången. Priset delas ut till en byggnad inom Lysekils kommun som på ett förtjänstfullt sätt förnyar vårt moderna kulturarv och/eller bidrar till Lysekils kommuns kulturhistoriskt intressanta bebyggelsemiljöer.

Nomineringen ska avse nybyggnad och/eller väsentlig ändring av byggnad som fått slutbesked 1 juli 2013 – 30 juni 2015.

Alla är välkomna att lämna in nomineringar

Nomineringar lämnas till kommunens registrator (registrator@lysekil.se) under perioden 15 mars – 31 augusti 2015, märk gärna med ’’Byggnadspriset’’. 

Foto på byggnaden, byggnadens adress eller fastighetsbeteckning, samt en motivering till varför byggnaden föreslås som kandidat till byggnadspriset måste lämnas in.

Det är också till stor hjälp i bedömningsarbetet om ni även kan ange när byggnaden färdigställts/fått slutbesked samt vem som är byggherre och eventuell arkitekt.

Så går det till:

• Nomineringar lämnas in och samtliga inkomna förslag presenteras på kommunens hemsida.

• Nomineringskommittén bestående av kommunens stadsarkitekt, kultursekreterare samt en representant från vardera planenheten, Bohusläns museum samt intresse- och branschorganisationen Fastighetsägarna tar fram 3-5 kandidater bland inkomna förslag.

• De 3-5 utvalda kandidaterna med tillhörande motivering presenteras på kommunens hemsida och kommunens Facebooksida där det finns möjlighet för alla att rösta. Det finns även möjlighet att lämna sin röst direkt i kommunhusets reception. Namn och adress på den som röstar ska då anges.

• De två förslag som fått flest röster presenteras för byggnadsnämnden som sedan utser en vinnare genom omröstning.

• Vinnaren tilldelas ett diplom samt en plakett att fästa på den vinnande byggnaden.

Välkomna in med era nomineringar!

Vinnare av byggnadspriset 2013, Gamlestan 11:1.

© Lysekils kommun
453 80 Lysekil
Telefon växel: 0523-61 30 00
E-post: registrator@lysekil.se
Sidansvarig: Lysekils kommun