Invånare
Publicerad: 2016-02-18

Urban platsinnovation – samverkan för attraktivare centralorter

Sex kommuner ska samverka för att tillsammans hitta hållbara utvecklingsstrategier för attraktivare centralorter. Detta står klart nu när Interreg Sverige-Norge har beviljat EU-medel till projektet ”Urban platsinnovation”.

Projektet omfattar Strömstad kommun, Trollhättan Stad, Uddevalla kommun, Åmål kommun, Lysekils kommun, Högskolan Väst samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner. Lysekils kommun kommer att vara samordnande för arbetet.

Syftet med ”Urban platsinnovation” är att få mer kunskap om hur centralorterna ska utvecklas för att kunna bli mer attraktiva för både invånare och besökare. Med kunskap som grund kan man göra strategiska och hållbara val när det gäller kommunernas utvecklingsplaner.

- Det handlar både om näringslivsutveckling och fysisk planering och tanken är att vi ska få ökad kunskap så att vi gör rätt saker i rätt ordning, säger projektledare Cia Säll.

En viktig del av projektet är samverkan både mellan deltagande kommuner och lokala näringslivsorganisationer.

- Arbetet med att utveckla attraktivare centralorter är prioriterat både hos kommunerna och företagarna. Samverkan gör oss starka och jag är säker på att vi alla kommer ha gott av det erfarenhetsutbyte som projektet ger oss möjlighet till. Nästa steg är nu att träffas i partnerskapet och planera för projektets uppstartsfas, säger projektledare Cia Säll.

Högskolan Väst kommer att vara involverad i arbetet och ta fram underlag och kriterier kring platsers attraktivitet. Fyrbodals kommunalförbund kommer att stötta projektet utifrån ett regionalutvecklingsperspektiv.

EU-medel med 50 procents medfinansiering

Interreg Sverige-Norge har beviljat projektet ”Urban platsinnovation” totalt 30 miljoner kronor i EU-medel med 50 procents medfinansiering. Det innebär att EU finansierar halva projektsumman och att parterna finansierar resten via arbetstid.

Totalt kommer alltså 15 miljoner kronor fördelas mellan projektets sju partners under den tre-årsperiod som projektet väntas pågå. Partners i projektet är Strömstad kommun, Trollhättan Stad, Uddevalla kommun, Åmål kommun, Lysekils kommun, Fredrikstad kommune samt Högskolan Väst.

Frågor

Frågor som rör projektet på en övergripande nivå besvaras av projektledare Cia Säll cia.lantz@lysekil.se, 070-340 43 72, i Lysekils kommun som är samordnande för projektet.

Frågor som rör projektet på lokal nivå besvaras av respektive kontaktperson, se nedanstående kontaktlista.

Fredrikstad kommune: Bjørg Johnsrud Western, bjbo@fredrikstad.kommune.no, +47 916 165 70

Fyrbodals kommunalförbund: Anna Lärk Ståhlberg, anna.lark.stahlberg@fyrbodal.se, 0733-35 85 34

Högskolan Väst: Anna Karin Olsson, anna-karin.olsson@hv.se,
0520 – 22 36 44

Lysekils kommun: Cia Säll, cia.lantz@lysekil.se, 070-340 43 72

Strömstads kommun: Åsa Massleberg; asa.massleberg@stromstad.se, 0526-190 30

Trollhättans Stad: Jörgen Einarsson, Jorgen.Einarsson@trollhattan.se, 073-348 85 67

Uddevalla kommun: Anders Brunberg anders.brunberg@uddevalla.se, 0522-69 60 61

Åmåls kommun: Ulrika Abrahamsson, ulrika.abrahamsson@amal.se, 0703-068 100

© Lysekils kommun
453 80 Lysekil
Telefon växel: 0523-61 30 00
E-post: registrator@lysekil.se
Sidansvarig: Lysekils kommun