Invånare
Publicerad: 2015-10-06

Marinenergi utvecklas i Lysekils kommun

I vattnet nära Fridhems varv ligger den första prototypen av Seatwirl – ett flytande vindkraftverk byggt för att placeras i havet. Det är den djupa hamnen i kombination med de lokala företagens marina kompetens som gjort att Seatwirl valt att bygga och testa sin prototyp i Lysekil.

Daniel Ehrnberg är grundare av företaget och uppfinnare av Seatwirl som kommer att invigas för tester under hösten.

- Seatwirl har en vertikal vindturbin vilket gör att verket kan snurra oavsett från vilket håll det blåser. Konstruktionen är enkel för att passa förhållandena på havet och minimera underhåll. Verket kan använda havet som ”lager” och flyter på vattnet vilket gör att det är flyttbart, berättar Daniel

Förståelse för havets krav och förutsättningar

Företaget har valt att placera sin prototyp i Lysekil på grund av att hamnen är djup i direkt anslutning till kajen vilket underlättar installation och underhåll. En annan fördel är närheten till marin kompetens och Seatwirl är till största delen byggd i Lysekil med hjälp av lokala företag och leverantörer

- Här finns stort marint kunnande. Alla har en förståelse för och koppling till havet vilket gör det enkelt för företag inom de marina näringarna att finnas här. Företagen är noggranna och måna om att leverera vilket skapar förtroende och bra slutresultat, säger Daniel

Tester för ny kunskap

Seatwirl kommer att invigas under oktober vilket innebär att man då kommer att påbörja tester och utvärderingar. Vid ett smygtest under sommaren levererade Seatwirl el in på elnätet via ställverket vid Fridhem.

-    Efter invigningen kommer testperioden att påbörjas och prototypen kommer snurra ungefär en dag i veckan, just nu vill vi bygga så mycket kunskap som möjligt kring tekniken, säger Daniel

Företaget planerar för en ny och större prototyp under 2017 och målet är att börja tillverka Seatwirl för den kommersiella marknaden under 2021.

© Lysekils kommun
453 80 Lysekil
Telefon växel: 0523-61 30 00
E-post: registrator@lysekil.se
Sidansvarig: Lysekils kommun